Advies, beleidsplanning en procesbegeleiding voor lokale besturen
welkom bij studio beleid
welkom bij studio beleid

studio beleid geeft advies, maakt analyses en begeleidt processen inzake lokaal woonbeleid en lokaal sociaal beleid.

Wij ondersteunen visieontwikkeling en helpen u bij het maken van lokale beleidsplannen (woonbeleidsplan, doelgroepenplan, leefbaarheidsplan, lokaal toewijzingsreglement). 
We begeleiden lokale samenwerkingsprojecten en overleg tussen woon- en welzijnsactoren.
We kunnen voor u bevragingen, bewonersbijeenkomsten en werkconferenties organiseren.

We besteden bij dit alles veel aandacht aan participatie en het creĆ«ren van draagvlak.

Op deze website vindt u informatie over de projecten van studio beleid en onze activiteiten aan het Hoger instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).

Bekijk ook onze publicaties waaronder de volgende recente boeken:
Bemoeien met gezinnen. Inleiding tot het gezinsbeleid in Vlaanderen
Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders
De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonenMet plezier in beleid,


Dirk Luyten
Doctor in de sociale wetenschappen,
master stedenbouw en ruimtelijke planning
Zelfstandig beleidsadviseur lokale besturen
Lector Opleiding Gezinswetenschappen en onderzoeker aan het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee)


Specialismen:
lokaal woonbeleidsplan, ontwikkeling woonvisie nieuwe of bestaande woonwijken, omgevingsanalyse, toewijzingsreglementen sociale huurwoningen, procesbegeleiding met lokale woonactoren, optimaliseren van overleg, projecten en samenwerkingsverbanden.

Met plezier in beleid
welkom bij studio beleidProjecten studio beleidGezinswetenschappen (Odisee)PersonaliaPublicatiesContacten